Holzbaukarte | Wood construction map Styria

Holzbaukarte | Wood construction map Styria

DE
EN
The main wood construction reference book for planners, builders and all other wood construction fans.

The wood construction map makes it quick and easy to find noteworthy and award-winning wood buildings in Styria. The timber construction reference book offers a source of information for planners, builders and all others interested in timber construction. The buildings listed are selected from the participants of the Styrian Timber Construction Award and can be filtered according to different categories. This gives visitors an overview of some of the most beautiful timber buildings in the country.

wood construction map building examples 1
wood construction map building examples 2
1. doména (hlavná)
Na lese založené priemyselné odvetvia, bio/obehová ekonomika
Odvetvie drevených konštrukcií
Kľúčové slová
wood construction; architecture; good practices
Riešená výzva
7. Zvyšovanie povedomia verejnosti, spoločenskej akceptácie a politickej podpory lesného hospodárstva
Typ riešenia
Povedomie, vzdelávacie kampane
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Áno
Krajina pôvodu
Rakúsko
Rozsah aplikácie
Regionálny/
Začiatok a koniec roka
-
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
proHolz Steiermark
Reportér
Holzcluster Steiermark GmbH
Mag. Visnja Koscak
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0