Science Centre Pilke

Science Centre Pilke

EN
Tiedekeskus Pilke
At the Science Centre Pilke exhibition, you will have the opportunity to explore the forest with all your senses and from many different angles.

Pilke is Metsähallitus's office building in Rovaniemi, northern Finland. Pilke House's Customer Service offers information on all services provided by Metsähallitus including trail permits and hiking advice. Visitors will also find a selection of forest-themed products at Pilke Shop, next to the customer service. Science Centre Pilke downstairs introduces northern forests and the multiple ways in which we are daily connected to forests and their produce. Science Centre Pilke tells stories about the northern forests and the many connections we have with them. The building is a wooden beam-column structure, an example of ecological wood construction and Finnis architecture.

1. doména (hlavná)
Vzdelávanie a odborná príprava
Riešená výzva
7. Zvyšovanie povedomia verejnosti, spoločenskej akceptácie a politickej podpory lesného hospodárstva
Digitalne riešenie
Nie
Inovácie
Nie
Krajina pôvodu
Fńsko
Rozsah aplikácie
Regionálny/
Začiatok a koniec roka
-
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0