ALLMA Forestry plan

ALLMA Forestry plan

EN
ALLMA Skogbruksplan
Allma give you the opportunity to access your forestry plan via PC, smart phone, or tablet. Providing an overview of standing volume/value, and help you make smart decisions.

A forestry plan gives you an overview of the property and provides a basis for making good priorities. The forestry plan divides the forest into stands and recommends which measures should or must be carried out in the individual stand. With ALLMA, the forestry plan has become digital and is always with you via iPhone and tablet. Technological developments have made the forestry plan even better and more useful than before.

Advantages using Allma:

  • -Full overview of own forest and property boundaries.
  • -Always updated forestry plan in your pocket.
  • -The forest is growing - in ALLMA the growth is calculated and updated.
  • -Gives a clue as to when it is most profitable to harvest.
  • -Takes into account important environmental values.
  • -Opportunity to submit a request for forest services from your local cooperative.

ALLMA is an abbreviation for ALLSKOG, Mjøsen Skog and AT Skog. These three forest cooperatives are behind the development of ALLMA. The foundation in ALLMA is a modern database for storage and production of forestry plan data.

1. doména (hlavná)
Lesné hospodárstvo/hospodárska úprava lesa, pestovanie lesa, ekosystémové služby, odolonosť
Kľúčové slová
Efficiency precission accesability
Riešená výzva
5. Zlepšenie hospodárskej a environmentálnej výkonnosti dodávateľských reťazcov v lesníctve
Typ riešenia
Poradenské a servisné nástroje pre vlastníkov lesov
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Nie
Krajina pôvodu
Nórsko
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
2005 -
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
Glommen-Mjøsen
Geir Korsvold
Reportér
Tretorget Ltd
Ola Rostad
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0