SecureChain - Small and medium enterprises securing future-proof bioenergy chains

SecureChain - Small and medium enterprises securing future-proof bioenergy chains

EL
EN
Εξασφάλιση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε μελλοντικές αλυσίδες βιοενέργειας
SecureChain was a Horizon 2020 project, which focused on promoting market uptake of bioenergy in small and medium-sized enterprises (SMEs) using an innovation voucher scheme

Secure Chain's objective was to promote a Sustainable Supply Chain Management practice that meets high environmental, quality and financial viability standards, tailored for local biomass suppliers, energy producers and the financial sector. In the process, the entire bioenergy chain was considered, and sustainability and financing were an integral part of the set-up. The specific objectives comprised, a) integration and optimization of local supply chains, b) high efficiency and low impact gain, c) supply sustainability, d) leveraging investments in bioenergy, and, e) implementation of future-proof bioenergy chains. SecureChain relied heavily on tested digital practices deminstrating organisational setups for information flows, biomass mobilisation and logistics, especially for a) the optimization of collaborative networks and joint implementation plans of local supply chains, and b) the application of risk assessment tools for the analysis of supply chains’ market opportunities, financing schemes and investor requirements.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 646457 for the period from 01.04.2015 to 31.07.2018.

1. doména (hlavná)
Produkty, trhy, obchod
Výrobcovia energie z dreva
Financovanie, schémy financovania
Kľúčové slová
Βioenergy SMEs innovation
Riešená výzva
5. Zlepšenie hospodárskej a environmentálnej výkonnosti dodávateľských reťazcov v lesníctve
Typ riešenia
Grantové schémy
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Áno
Krajina pôvodu
Estónsko
Nemecko
Grécko
Holandsko
Španielsko
Švédsko
Ukrajina
Rozsah aplikácie
Cezhraničný/multilaterálny
Začiatok a koniec roka
2015 - 2018
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
BTG Biomass Technology Group BV
Patrick Reumerman
Reportér
CluBE
Ionnis Fallas
References and Resources
Referencia projektu
SecureChain, EC Horizon 2020 grant no. 646457, 2015-2018
Zdroje
SecureChain Summary Report
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0