Website of the special purpose state hunting grounds

Website of the special purpose state hunting grounds LPN

EN
SL
Spletna stran lovišč s posebnim pomenom

LPNs have been established for the protection of rare, endangered species of game and wildlife species, and their habitats, for the purpose of implementation of a number of public functions and scientific research in the field of management of game and certain of the protected wildlife species, and their habitats. LPN‘s mission is being realized with a natural and sustainable management of game and their habitats. An important part of our vision is the development and expansion of knowledge about the game and other wildlife. New knowledge is obtained within a number of research projects and by monitoring of wildlife. Knowledge about the management of game and wildlife is expanding through cooperation with domestic and foreign educational institutions.
1. doména (hlavná)
Lesné hospodárstvo/hospodárska úprava lesa, pestovanie lesa, ekosystémové služby, odolonosť
Vzdelávanie a odborná príprava
Typ riešenia
Dátové platformy, dátové rozbočovače, verejne prístupné dáta
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Nie
Krajina pôvodu
Slovinsko
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
2017 -
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
Slovenia Forest Service
Janko Mehle
Reportér
Slovenian Forestry Institute
Andreja Vedenik
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0