MightyFields | Platform for digital data collection and managing fieldwork

MightyFields | Platform for digital data collection and managing fieldwork

EN
SL
Digitalisation of fieldwork data collection

MightyFields enables companies to create digital smart forms with a simple drag and drop form designer, to share your data with your field teams with no tech support needed, have an overview of all tasks on the field and to have reports available instantly. You can also use the data in your current applications with our simple Mightyfields API integration tool.

1. doména (hlavná)
Inventarizácia, posudzovanie, monitoring/monitorovanie
Kľúčové slová
data management
Riešená výzva
2. Zlepšiť infraštruktúru a kapacity verejných aktérov
Typ riešenia
Inteligentné stroje, zariadenia
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Áno
Krajina pôvodu
Slovinsko
Rozsah aplikácie
Continental
Začiatok a koniec roka
-
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
Reportér
Slovenian Forestry Institute
Polona Hafner
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0