Online database of wood processing and furniture producers in Croatia

Online database of wood processing and furniture producers in Croatia

HR
EN
Online database of wood processing and furniture production in Croatia, connects stakeholders in wood industry value chain. 
Online database overview of wood processing and furniture production in Croatia

Republic of Croatia Government  in collaboration with Ministry of Agriculture, developed online database of wood processing and furniture production in Croatia. Development of online database was first priority area of programming period 2017-2020 for Development Strategy of Wood Processing and Furniture Production Industry in the Republic of Croatia. Purpose of the database is to connect producers along the value chain as well as other key interdependent actors: economic and public sector, scientific community, end consumers as well as the general public.

1. doména (hlavná)
Produkty, trhy, obchod
Kľúčové slová
Online database connection.
Riešená výzva
5. Zlepšenie hospodárskej a environmentálnej výkonnosti dodávateľských reťazcov v lesníctve
Typ riešenia
Dátové platformy, dátové rozbočovače, verejne prístupné dáta
Digitalne riešenie
Áno
Krajina pôvodu
Chorvátsko
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
-
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
Government of the Republic of Croatia, Ministry of Agriculture.
Reportér
Competence Centre Ltd. for research and development
Phd Ivan Ambroš
References and Resources
Zdroje
Online database
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0