Green City cadastre

Green City cadastre

HR
EN
Green City cadastre is application which contains a list of trees on a specific area i.e. towns.
Application view of best practice Green City Cadastre

Application Green City cadastre presents a list of trees on a specific area i.e. towns. Application contains information about the species and dimensions of trees, the condition of the timber, treetop and roots, and documentation about tree control intervals. Green City cadastre has developed and applied online in two cities in Croatia, Zagreb and Osijek. The application offers to citizens possibility to photograph the situtation in a certain area (dried wood, broken bench, etc.) and to inform national authorities so they can respond in a timely manner.  


 
Pôvod dreva
Krajinárstvo, mestské a obecné lesy
1. doména (hlavná)
Lesné hospodárstvo/hospodárska úprava lesa, pestovanie lesa, ekosystémové služby, odolonosť
Kľúčové slová
Green City cadastre application additional information about trees.
Riešená výzva
7. Zvyšovanie povedomia verejnosti, spoločenskej akceptácie a politickej podpory lesného hospodárstva
Typ riešenia
Urbanistické plánovanie
Digitalne riešenie
Áno
Krajina pôvodu
Chorvátsko
Rozsah aplikácie
Regionálny/
Začiatok a koniec roka
2005 - 2015
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
City of Osijek, City of Zagreb
Reportér
Competence Centre Ltd. for research and development
Phd Ivan Ambroš
References and Resources
Zdroje
Green City Cadastre of Zagreb
Green City Cadastre of Osijek
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0