Forscope | Forest Supply Chain Optimization System

Forscope | Forest Supply Chain Optimization System

EN
PT
Sistema de Optimização das Cadeias de Abastecimento Florestal
Forscope is a prototype of an advanced planning system for forest biomass supply chain.

The Forscope is a prototype of an advanced planning system for forest biomass supply chain. It works as a digital marketplace for forest biomass, providing information on supply and demand for forest biomass for various types of users, biomass producers, biomass consumers and logistical suppliers of processing and transportation. It also allows the planning of the supply chain, i.e. it sequences the forest biomass splitting operations according to the available equipment fleet and their productivity, in order to minimize logistics costs and meet the supply contracts of the biomass plants. It can also provide the optimal transport routes and cost estimates with processing equipment, with transport equipment, thus allowing the management of an operations plan that can be monthly but also a daily management of operations.

1. doména (hlavná)
Inventarizácia, posudzovanie, monitoring/monitorovanie
Ťažba, infraštruktúra, logistika
Na lese založené priemyselné odvetvia, bio/obehová ekonomika
Kľúčové slová
traceability; mobile app; web app
Riešená výzva
3. Aktivizácia súkromných vlastníkov a družstevného obhospodarovania lesov
Typ riešenia
marketingové platformy
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Áno
Krajina pôvodu
Portugalsko
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
2016 - 2019
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
INESCTEC -Institute for systems and cumputer engineering, technology and science
Alexandra Marques
Reportér
Instituto Superior de Agronomia (ISA)
Susana Barreiro
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0