LEGNOK | EUTR operators platform

LEGNOK | EUTR operators platform

IT
EN
A platform where EUTR operators find utility tools for the Due Diligence 

The portal LegnOk is based on the due diligence systems created by ConLegno and sealed by the UE. The portal is a flexible tool that offers the possibility to be guided while doing the three phases 3 (Access to the informations. Risk analysis, eventual risk mitigation) of the due diligence. The operator completes the entire process within the portal framework and can print and use the printed report from it (report of the risk analysis) to state the process underwent by the operator. This report identify all the informative sources used in and by the system and can be provided to the authority whether a control or an audit happens.

1. doména (hlavná)
Inventarizácia, posudzovanie, monitoring/monitorovanie
Produkty, trhy, obchod
Správa inovácií, digitálne uzly, klastre, využívanie (priebežné)
Kľúčové slová
EUTR counselling
Riešená výzva
5. Zlepšenie hospodárskej a environmentálnej výkonnosti dodávateľských reťazcov v lesníctve
Typ riešenia
Nástroje na vysledovateľnosť
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Áno
Krajina pôvodu
Taliansko
Rozsah aplikácie
Continental
Začiatok a koniec roka
2013 -
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
ConLegno
Angelo Mariano
Reportér
AIEL
Andrea Argnani
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0