SiGCa: Forest management systems in quality timber producing forests

SiGCa: Forest management systems in quality timber producing forests

EN

1. Forest modeling and management diagrams 2. Development of tools to improve the quality of wood 2.1. Use of acoustic techniques for the valorization of wood 2.2. Establishment of quality standards 3. Update of volume equations (model trees) by laser 4. Incorporation of aerial laser in the valuation of forest use 5. Improvement and standardization of the techniques of signaling and characterization of the uses In progress (Expected results) The general objectives of this project are: - To analyze the factors that determine the quality of standing timber. -To obtain practical management standards that allow forest managers to manage their forest based on forest quality. - To create standardization tools validated by the industry in terms of performance and final product quality.

Región pôvodu
3336900
Druh dreva
Kmeňové drevo
Pôvod dreva
Les
Mobilzačný potenciál
-
Uvažovaný druh dreva
Quality wood
Potenciál udržateľnosti
Positive
Vplyv na životné prostredie a biodiverzitu

Positive

Uľahčenie implmentácie
Difficult
Ekonomický vplyv
Expected medium
Dopad na zamestnanosť
Expected low
Dopad na príjmy
Expected low
Potreba špecifických znalostí
Forest management
kľúčové prepoklady

-

1. doména (hlavná)
Lesné hospodárstvo/hospodárska úprava lesa, pestovanie lesa, ekosystémové služby, odolonosť
Digitalne riešenie
Nie
Inovácie
Nie
Krajina pôvodu
Španielsko
Región pôvodu
3336900
Rozsah aplikácie
Regionálny/
Začiatok a koniec roka
2019 - 2021
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood