Castilla y León forest resources mobilization programme

Castilla y León forest resources mobilization programme

EN

The forestry activity in Castilla y León is one of the most important in the forest Spanish context in terms of size and balance between the different agents and aspects of the value chain, in terms of productive area, production and productive potential, and variety and type of products. The globalization and duration of the economic crisis, affected the decrease of resources, this raised business difficulties and changes in the current management model. The programme was proposed as an instrument to stimulate economic activity and the development of the forest management.

In progress

The first objective is to increase the value of sustainable production, the productivity of the forests and the sector in the region. This would improve the main economic and employment parameters linked to the regional forestry sector. The programme development has allowed increasing the market of wood in Castilla y León.

Región pôvodu
3336900
Druh dreva
Kmeňové drevo
Pôvod dreva
Les
Mobilzačný potenciál
3,1Million m3
Uvažovaný druh dreva
Stemwood. Above and below ground woody biomass (ex. shrubs, wood for fibres, wood for energy)
Potenciál udržateľnosti
Very positive
Vplyv na životné prostredie a biodiverzitu

Very positive

Uľahčenie implmentácie
Medium
Ekonomický vplyv
High
Dopad na zamestnanosť
High
Dopad na príjmy
High
1. doména (hlavná)
Lesné hospodárstvo/hospodárska úprava lesa, pestovanie lesa, ekosystémové služby, odolonosť
Digitalne riešenie
Nie
Inovácie
Nie
Krajina pôvodu
Španielsko
Región pôvodu
3336900
Rozsah aplikácie
Regionálny/
Začiatok a koniec roka
2014 - 2022
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood